Główna
Klient Internetowy System Czynszowy net-Czynsze
    LOGOWANIE
    Login:
    Hasło:
Witamy w internetowej usłudze "net-Czynsze"

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Pracowników Kultury.

Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli lokali w SBM Pracowników Kultury.

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Pracowników Kultury i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik SM przydzieli
Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu i dowiedzieć się o:

 - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM lub Wspólnoty Mieszkaniowej
 - ostatnim saldzie na kartotekach
 - szczegółowych obrotach na kartotece
 - składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce
 - innych informacjach zamieszczonych przesz Zarządcę / Administratora.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych,
co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.
Przeczytaj regulamin korzystania z tej usługi

Copyright © 2010-2021 by Jacek Ziętek
W imieniu Proxima Informatyka wykonano dla SBM PRACOWNIKÓW KULTURY
W aplikacji wykorzystano PHPMailer